Neidio i'r prif gynnwy

Rydych chi wedi dewis Siwrnai Dau - HWYLIAU

Rydych chi'n hoffi mwynhau bywyd ond, gall bywyd fod yn straen, yn heriol, neu'n ddiflas ar adegau. Gall eich teimladau ddylanwadu ar eich dewis o fwyd a’r hyn yr ydych yn ei wneud. Efallai eich bod chi wedi cael adegau pan oeddech chi'n cael trafferthion lles yn y gorffennol a phan fo pethau'n anodd, weithiau rydych chi'n dewis bwyd a diod sy'n gwneud i chi deimlo'n well ar y pryd, hyd yn oed os yw'r dewis hwnnw'n llai iach.

Bwyd cysur

Efallai eich bod yn bwyta'n wahanol pan fydd bywyd yn straen, neu’n ddiflas. Gallai hyn olygu bwyta neu yfed mwy, bwyta byrbrydau neu ddewis bwydydd sy'n gwneud i chi deimlo'n well. Efallai fod bwydydd penodol sy'n eich helpu i deimlo'n well ar ddiwrnod gwael neu’r bwydydd hyn yw eich gwendid, neu’n rhywbeth rydych chi’n gwybod sy’n bleser euog.
 

Trefn arferol ac arferion

Efallai eich bod chi'n eithaf egnïol ar adegau, ond i chi, efallai nad yw hyn yn rhan o drefn arferol. Rydych chi'n deall beth yw bwyta ac yfed yn iach, ond efallai eich bod wedi datblygu ychydig o arferion llai iach dros amser sy'n eich helpu i ymdopi â bywyd bob dydd. Er y gallech chi wneud newidiadau, efallai eich bod yn teimlo nad oes gennych yr amser na'r egni i ddechrau na chynnal y newid.
 

Beth sy’n bwysig i chi?

Efallai fod digwyddiad, swydd newydd, neu bartner newydd yn eich cymell i newid pethau. I chi, bydd rhywbeth, boed yn ddillad nad ydyn nhw’n ffitio mwyach neu lun o'r gorffennol sy’n gwneud i chi benderfynu bod angen i rywbeth newid. Mae eich iechyd yn bwysig i chi, ac efallai eich bod yn ymwybodol bod eich pwysau'n cynyddu’n araf, ond os oeddech yn teimlo’n iawn efallai eich bod wedi dewis ei anwybyddu tan nawr.

Efallai fod bwyd neu ddiod yn rhan bwysig o'ch bywyd cymdeithasol. Felly, efallai y byddwch chi eisiau colli pwysau mewn ffordd sy'n caniatáu i chi barhau i fwynhau’r pethau yr ydych yn hoffi eu gwneud.
 

Mae eich siwrnai yn cychwyn yma

Gallwch ddefnyddio Pwysau Iach Byw'n Iach i osod nodau a fydd yn gweithio i chi. Gall y wefan hon ddarparu cyngor ac awgrymiadau ymarferol i helpu i greu ffordd o fyw iach ac i reoli eich pwysau mewn ffordd y gellir ei mwynhau a’i chyflawni. Gall eich helpu i ddod o hyd i ffyrdd o ddatblygu arferion iachach a threfn arferol sy'n cyd-fynd â'ch bywyd mewn ffordd sy'n caniatáu i chi barhau i fwynhau bywyd cymdeithasol gwych. Bydd gwneud i hwn weithio i chi yn eich helpu i barhau i ganolbwyntio, i deimlo bod gennych fwy o reolaeth, a theimlo yn fwy fel chi'ch hun. 

Parhau â'ch siwrnai

Ewch i'r dudalen nesaf sef Deall pwysau i barhau â'ch siwrnai.

 

Ymuno â'r Gymuned

Byddwch y cyntaf i glywed am gynnwys a nodweddion newydd trwy ymuno â'n rhestr bostio.

Rhagor