Neidio i'r prif gynnwy

Beth yw delwedd corff iach?

Delwedd corff yw sut rydym yn meddwl ac yn teimlo am ein corff. Mae delwedd corff iach yn golygu derbyn eich corff a bod yn gyfforddus ynglŷn â’ch golwg.

Nid yw delwedd corff yn ymwneud â’ch pwysau yn unig. Gall hefyd gynnwys pethau fel cymharu sut rydych chi’n edrych ag eraill a faint mae barn eraill ar eich golwg yn effeithio ar sut rydych chi’n teimlo amdanoch eich hun.

Pam mae pwysau corff iach yn bwysig?

Mae teimlo’n dda amdanoch eich hun yn bwysig i’ch iechyd meddwl a’ch lles cyffredinol.

Mae hunan-barch da yn golygu bod yn hyderus am bwy ydych chi, gan gynnwys sut rydych chi’n edrych ac yn teimlo am eich rhinweddau a’ch nodweddion.

Gall bod yn gyfforddus gyda’ch corff helpu i reoli’ch pwysau. Gall pobl â delwedd corff iach ei chael hi’n haws bwyta deiet iach a chael mwy o hyder i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol.

Beth alla i ei wneud i gynnal delwedd corff iach?

Mae llawer o wahanol siapiau a meintiau corff. Fodd bynnag, gall y cyfryngau ddangos syniadau afrealistig ynglŷn â sut dylai cyrff edrych. Sylwch ar sut rydych chi’n teimlo wrth ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, a pheidiwch ag ymgysylltu â chynnwys sy’n gwneud i chi deimlo’n anghyfforddus.

Gwerthfawrogwch y cyfan mae’ch corff yn ei wneud i chi. Gall teimlo’n ddiolchgar am bethau mae’ch corff yn eich helpu i’w wneud, fel mynegi’ch hun, eich helpu i ganolbwyntio ar y pethau da.

Ceisiwch ganmol eraill am eu sgiliau neu bethau rydych chi’n eu hoffi am eu personoliaeth, nid eu golwg yn unig.

Ymarferwch fod yn garedig i’ch hun. Siaradwch â’ch hun ac amdanoch eich hun fel y byddwch yn ei wneud i ffrind.

 

Iechyd emosiynol a lles

Mae Pwysau Iach Byw'n Iach yn darparu cymorth ac adnoddau am ddim wedi’u teilwra i’ch siwrnai chi i bwysau iach.

Pan fyddwch chi’n cwblhau 'Dod o hyd i'ch Siwrnai', byddwch chi’n gallu cael gwybodaeth ac adnoddau lles wedi’u teilwra i chi ar ystod o bynciau, gan gynnwys:

  • Bwyta emosiynol
  • Lles meddwl
  • Cwsg
  • Straen
  • Blysiau  bwyd
  • Bod yn actif yn gorfforol ar gyfer eich lles
  • Ymdopi yn ystod adegau da a drwg.
I gael rhagor o wybodaeth a mynediad at eich adnoddau am ddim, cwblhewch Dod o hyd i'ch siwrnai nawr.

 

Ymuno â'r Gymuned

Byddwch y cyntaf i glywed am gynnwys a nodweddion newydd trwy ymuno â'n rhestr bostio.

Rhagor